• TALENTUM - centrum voľného času

    • Záujmovú činnosť žiakov školy zastrešuje centrum voľného času TALENTUM.