• Rodičovské združenie pri Základnej škole, Komenského 37

    • Údaje o organizácii pre potreby poukázania 2 %
     zo zaplatenej dani fyzických a právnických osôb
     pri ročnom zúčtovaní dane.

     IČO / SID:           17319617 / 0441

     Názov:                  SRRZ-RZ pri Základnej škole

     Sídlo

     Ulica:                   Komenského

     Číslo:                   229 / 37

     PSČ / obec:          935 41 Tekovské Lužany

     Právna forma:      Občianske združenie

      

     https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=24581

      

     Tu si môžete prevziať tlačivá s predvyplnenými údajmi organizácie
      

     Tlačivá, údaje: Vyhlásenie - editovateľné pdf predvyplnené

                               Potvrdenie - editovateľné tlačivo vo formáte pdf

     Počet členov Rodičovského združenia: 166

     Počet členov Rodičovskej rady: 17

     Registračné číslo v SRRZ: 674


     Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenie rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení ...
      

      

     RODIČOVSKÁ RADA
      
       VÝKONNÝ VÝBOR
      

     1.A -

     1.B -

     2.A - Kolčárová Alexandra

     2.B - Vaclavová Alena

     2.C - Jašková Izabela

     3.A - Vinczeová Zuzana

     3.B - Galley Katarína

     4.A - Kucmerová Marta

     5.A - Puková Mária

     5.B - Štrebová Renáta

     6.A - Záhoranská Mária

     6.B - Ing. Drevaňová Radmila

     7.A - Mgr. Kúdelová Katarína

     8.A - Škultétyová Monika

     8.B - Drevaňová Renáta

     9.A - Mgr. Nagyová Žaneta

      

     Mgr. Eva Rostásová 
      

     Predseda - Mgr. Katarína Kúdelová

     Hospodár - Drevaňová Renáta

      AKTIVITY ... 

       - organizovanie Rodičovského plesu
       - organizovanie EDRaŠ ( Európsky deň rodičov a školy)
       - pomoc pri údržbe technického vybavenia školy
       - pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií školy
       - pomoc pri zbere druhotných surovín (papier)
       - organizovanie voľného času detí v záujmových krúžkoch