• OZNAM

     • Vážení rodičia.

      Dňom 3. 5. 2021 sa žiak pred vstupom do školy nemusí preukazovať testom. Testom sa nepreukazuje ani zákonný zástupca žiaka. Jedinou podmienkou pre vstup je preukázať sa ,, Vyhlásením o bezinfekčnosti“ / vid. príloha , alebo ho vyplníte pred vchodom do školy/.

      Od tohto dňa zostávajú doma len tí žiaci, ktorí sa riadne preukážu potvrdením od lekára, že nemôžu navštevovať školu zo zdravotných dôvodov.

      Súbor na stiahnutie tu

       

      S pozdravom Merva

     • Návrat do škôl od 26. 4. 2021

     • Vážení rodičia. Týmto Vám oznamujem, že dňom 26. 4. 2021 sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR otvárajú školy aj pre žiakov 5. 6. a 7. ročníka. Pre návrat do škôl je potrebný negatívny test jedného rodiča, pracovníkov školy a aj žiakov. Žiak pred vstupom do školy sa preukáže negatívnym testom a čestným prehlásením rodiča!!!!!!  /inak nebude vpustený do školy/

      V prípade, že žiak , alebo rodič prekonali COVID - 19 , žiak sa preukáže daným potvrdením od lekára a rodič to uvedie v čestnom prehlásení. Tvár musí mať prekrytú rúškom /Žiak prvý deň dostane jedno rúško/ . Bez týchto náležitostí nebude vpustený do školy.Čestné prehlásenie máte v prílohe tejto správy, na odberných miestach, alebo pred vstupom do školy.

      Začiatok vyučovania 7:40 hod.

      Zároveň vedúca kuchyne oznamuje stravníkom, aby odber stravy nahlásili do 23. 4. 2021 na telefónnom čísle 0914 130 615.

      S pozdravom všetkého dobrého Mgr. Ján Merva

     • Návrat do škôl

     • Vážení rodičia.
      Týmto Vám oznamujem, že dňom 19.4. 2021 sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR otvárajú školy pre žiakov 8. a 9. ročníka. Pre návrat do škôl je potrebný negatívny test jedného rodiča , pracovníkov školy a aj žiakov.
      Žiak pred vstupom do školy sa preukáže negatívnym testom a čestným prehlásením rodiča!!!!!!  /inak nebude vpustený do školy/

      V prípade, že žiak , alebo rodič prekonali COVID - 19 , žiak sa preukáže daným potvrdením od lekára a rodič to uvedie v čestnom prehlásení. Tvár musí mať prekrytú rúškom FFP -2 /Žiak prvý deň dostane jedno rúško/ . Bez týchto náležitostí nebude vpustený do školy.
      Čestné prehlásenie máte v prílohe tejto správy, na odberných miestach, alebo pred vstupom do školy.

      Začiatok vyučovania 7:40 hod.

      Zároveň vedúca kuchyne oznamuje stravníkom, aby odber stravy nahlásili do 16. 4. 2021 na telefónnom čísle 0914 130 615.


      S pozdravom všetkého dobrého Mgr. Ján Merva

       

      Príloha 11/a

     • ...oddych...

     • V e ľ k o n o č n é        p r á z d n i n y

       

      01.04.2021 – 06.04.2021

       

      /štvrtok - utorok/

       

       

      Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje,

      tak príroda svoju náruč každému praje.

      Želáme Vám krásne sviatky Veľkonočné,

      hlavne šťastné a slnečné.

       

       

     • ...info...

     •  

      Vyučovanie od 08.03.2021

       

      pokračuje naďalej

       

      dištančným spôsobom

       

      pre 5.- 9. roč..

     • ...info...

     •  

      Vážení rodičia.

       

      Dňom 8.3. 2021 po prázdninách začne výučba pre žiakov 1. - 4. roč. prezenčne

      /len tí čo majú záujem, ostatní z domu dištančne, tak ako doteraz/. Pred nástupom

      do školy je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom testu /aspoň jeden rodič/.

      rodičia, ktorí prekonali Covid, alebo boli zaočkovaní sa preukážu týmto

      výsledkom. Každý rodič so sebou prinesie vyplnené Čestné prehlásenie / alebo

      vyplní v škole pred nástupom dieťaťa/.

       

      Je tu jedna zmena:

       

      1.

      Rodičia, ktorí nepracujú vyplnia Čestné prehlásenie označené ako

      Príloha č. 11/a.

       

      2.

      Rodičia, ktorí  pracujú vyplnia Čestné prehlásenie označené ako

      Príloha č. 11/c.


       

      Prosím Vás, ak dieťa bude chodiť na obedy nahláste to vašej triednej buď

      telefonicky, alebo sms.

       

      Ďakujem a prajem všetkým veľa zdravia.

       

                                                               S pozdravom J. Merva

       

       

      Súbory na stiahnutie: Príloha č.: 11/a, 11/c

     • ...relax...

     •  

      Jarné prázdniny

       

      01.03.2021 – 05.03.2021

      /pondelok - piatok/

       

       

       

      Dištančné vzdelávanie

      pokračuje od

       

      08.03.2021

      /pondelok/

       

       

     • Venujte 2%

     • Vážení rodičia, milí priatelia školy!

      Nezabudnite na naše deti, venujte 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Tekovských Lužanoch.

      Finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie úrovne výchovno vzdelávacej činnosti nákupom didaktických pomôcok a realizáciu rôznych projektov.

      Všetkým tým, ktorý sú ochotný aj takýmto spôsobom pomôcť žiakom našej školy, vopred ďakujeme.

      V deťoch je naša budúcnosť, ale ešte stále sú závislé od nás dospelých, preto pomôžme a buďme vzorom, aby sme si tú budúcnosť vybudovali na dobrých základoch.

      Formuláre nájde tu > Formuláre na vyplnenie 2% dane

       

     • Vyhodnotenie súťaže

     • Vyhodnotenie výtvarníckej súťaže pre žiakov oboch základných škôl s názvom "Vianoce v minulosti a dnes" organizovanej ZŠ s VJM – Alapiskola, Tekovské Lužany v rámci projektu Regionálna a multikulturálna výchova.

      Z oboch škôl sa do súťaže svojimi tvorbami zapojilo 48 žiakov. Veľmi pekne ďakujeme žiakom za účasť! Samozrejme ich usilovnosť sme ocenili s diplomom a darčekom. Tvorby sme hodnotili v troch vekových kategóriách, výhercom srdečne blahoželáme! Ceny si môžu výhercovia prevziať do piatku 18. 12. 2020 v škole.

      Výsledky:

      1. kategória (1-3.roč.)

      1. miesto – Lakatošová Šeherezáda, ZŠ Tek. Lužany – 3.C

      2. miesto – Mátéffy Vasil , ZŠ s VJM Tek. Lužany – 2. tr.

      2. miesto – Víglašová Ramóna, ZŠ Tek. Lužany, -  2.A

      3. miesto – Zambojová Nela, ZŠ Tek. Lužany, - 1.B

       

      2. kategória (4-6.roč.)

      1. miesto – Guštárová Skarlett, ZŠ s VJM Tek. Lužany – 6. tr.

      2. miesto – Líšková Nela, ZŠ Tek. Lužany – 4.A

      3. miesto – Mišiariko František, ZŠ Tek. Lužany, - 4.A

       

       

      3. kategória (7-9.roč.)

      1. miesto – Šteczová Alexandra, ZŠ Tek. Lužany – 9. tr.

      2. miesto – Nágel Roxána , ZŠ s VJM Tek. Lužany – 8. tr.

      3. miesto – Plešinská Viktória, ZŠ s VJM Tek. Lužany – 8. tr.

      Gratulujeme!

     • Vianoce


     • Vianočné prázdniny
       

      21.12.2020 - 8.1.2021

                                   ................................................................................................................

      Končí sa zas ďalší rôčik,

      do nového je len krôčik.

      Vianoce Vám prajem šťastné,

      od Ježiška dary krásne.

      K tomu lásky do balíčka,

      hodne zdravia a šťastíčka. 

       

      ....krásne sviatky....

     • :)

     • Mikuláš :)

       

       

      Upratali sme si všetko,

      čakáme Ťa milý dedko.

      Čakáme Ťa Mikuláš,

      kedy sa k NÁM zatúlaš.

       

      Veríme, že v Tvojej skrýši,

      niečo dobré pre NÁS zvýši.

      Už sme všetci zvedaví,

      či sa Tvoj koč zastaví.

       

      Pod okienkom z večera,

      ktosi ťuká - nazerá.

      Biela brada až po pás,

      jaj veď je to MIKULÁŠ! 

       

      Želáme Vám krásneho Mikuláša :)

       

     • Súťaž

     • Milí žiaci, máte možnosť sa zapojiť do výtvarníckej súťaže a odovzdať svoje práce na tému "Vianoce v minulosti a dnes". Všetky informácie nájdete na priloženom plagáte. Tešíme sa na Vaše diela.

      Admin

       

       

      Plagát > tu

     • Usmernenie - Spoločná zodpovednosť

     •  

       Bratislava, 1. novembra 2020

       

      Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

      1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

      2. Zamestnanec, ktorý obdrží pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v domácnosti s pozitívnou osobou, kontaktuje svojho lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Lekár v prípade potreby môže nariadiť pandemickú práceneschopnosť.

      3. Zamestnanec, ktorý obdržal pozitívny výsledok testu, respektíve zamestnanec, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou s pozitívnym výsledkom testu a je v povinnej 10-dňovej izolácii, môže vykonávať prácu z domácnosti, ak sa so zamestnávateľom dohodnú na výkone práce z domácnosti podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce.

      4. V prípade, že výkon práce z domácnosti nie je možný a zamestnanec nečerpá pandemickú práceneschopnosť, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna alebo na pracovnom voľne podľa §141 ods. 3 Zákonníka práce.

      5. V prípade pozitívne testovaného zamestnanca, ktorý prezenčne vyučoval triedu, ministerstvo školstva odporúča, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie postupom podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020.

      6. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

      7. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné

      vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

      b) Podľa § 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky vstupy školy alebo školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Oznam je uvedený v Prílohe č. 1 tohto usmernenia.

      c) V zmysle týchto vyhlášok platí povinná izolácia iba pre zamestnanca a členov jeho domácnosti. Zamestnanci na tom istom pracovisku, ktorí majú negatívny výsledok testu, neabsolvujú v zmysle vyhlášok povinnú izoláciu.

       

      8. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

      a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

      b) Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

      c) Zamestnanec, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu a nespadá pod výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16, nemôže v zmysle vyhlášky č. 16 vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia. Podľa vyhlášky č. 16 sa tento zákaz týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek. V tomto prípade je možné postupovať podľa bodu 4. tohto usmernenia alebo dohodnúť sa na výkone práce z domácnosti. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.

      d) Ak sa zamestnanec nevie preukázať negatívnym výsledkom testu zo zdravotných dôvodov (výnimky špecifikované v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 16), môže podľa vyhlášky č. 16 vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade však odporúča, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na výkone

       

       

      práce z domácnosti tak, aby zamestnanec nevstupoval do vnútorných a vonkajších priestorov školy a školského zariadenia po dobu 10 kalendárnych dní od ukončenia testovania. Pri návrate do školy zamestnanec predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 3 tohto usmernenia.

       

      Ďalšie výnimky a podmienky súvisiace s testovaním nájdete v nasledovných vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva:

      1. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ z 29. októbra 2020:

       

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf

      2. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 30. októbra 2020:

       

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf

     • Dištančné vzdelávanie - II. stupeň

     •  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga prechádzajú žiaci II. stupňa od 26. 10. 2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie.

      Vyučovanie bude prebiehať online podľa presne stanoveného rozvrhu pre každú triedu.

      Žiadame rodičov, aby zabezpečili účasť svojho dieťaťa na online vzdelávaní, resp. informovali triedneho učiteľa o dôvode, ak sa žiak vyučovania nezúčastní. Každá neúčasť bez ospravedlnenia sa bude hodnotiť ako absencia. Žiaci sú povinní vzdelávať sa, budú hodnotení nielen slovne, ale aj známkami.

     • ROZHODNUTIE


     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.

      z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


       Jesenné prázdniny

      sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v

      termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.