• Výchovný poradca

    • Mgr. Jana Kováčová

      

     Konzultačné hodiny:

      Pondelok 13:05 - 13:50
      Piatok 12:20 - 13:05

      

      

      

     Tel.: 036 772 13 60


      

     Výchovný poradca školy, Vám pomôže pri riešení výchovných problémov, a rodičom i žiakom, ktorí končia školskú dochádzku podá informácie o možnosti ďalšieho štúdia. Podá informácie o školách na ktorých môžu Vaše deti pokračovať v štúdiu. Získate informácie o požiadavkách na prijatie na konkrétne školy.