• Sociálny pedagóg

   • Mgr. Katarína Kúdelová

    Konzultačné hodiny v školskom roku 2020 - 2021

    Pondelok až piatok:  7:30 - 11:00

    (Po dohode aj v inom čase.)

    Kontakt:

    Tel.: 0905 701 465

    E-mail: socialny.pedagog@azet.sk


     

    Sociálny pedagóg
     

    • je odborník v situácii, keď cítiš, že potrebuješ radu skúsenej osoby
    • dbá  o to, aby si v škole nepociťoval krivdu, aby si sa v škole cítil bezpečne, aby si bol chránený pre šikanou. krivdou, násilím a ponižovaním, aby si mal možnosť cítiť sa užitočným
    • je tu pre všetkých, ktorí vidia krivdu, potrebujú sa porozprávať, poradiť, ktorým je ťažko a potrebujú byť vypočutí, ale aj pre tých, ktorí majú nejaký dobrý nápad

     

    Čo bude v škole robiť
     

    • často diskutovať so žiakmi aj učiteľmi
    • zapájať žiakov do rôznych svojich aktivít, jednotlivo ale aj skupinovo
    • zasiahne v prípade potreby a núdze
    • bude v kontakte s rôznymi odborníkmi
    • občas k vám zavíta aj cez hodinu
    • sledovať vás bude aj cez prestávku
      

    Čo bude potrebovať sociálny pedagóg od teba
     

    • aby si sa nebál prísť a dôveroval jej
    • aby si bol k nej otvorený, úprimný, ale slušný
    • aby si sa nebál hovoriť pravdivo o sebe
    • aby si sa jej nebál, ale veril jej a bral ako ochrancu
    • aby si sa dopredu nevzdával
      

    Prečo je dôležité aby človek riešil svoje problémy
     

    • aby sa udržal v dobrej psychickej pohode
    • aby si problémy nedusil v sebe
    • aby sa naučil ich riešiť

     

    Čo sa môže stať, ak človek svoje problémy nerieši?
     

    • uzavrie sa sám do seba, stane sa nepoužiteľný
    • stane sa agresívny
    • citovo ochabne
    • často siahne po alkohole, či droge, čo sa mu stáva väčšinou osudným
    • môžu nastať zdravotné problémy (nechutenstvo, psychické ochorenia, vývinové poruchy)

     

    "Nikdy nezabúdaj, že každý problém má riešenie. Niekedy k nemu dospejeme sami, ale často potrebujeme pomôcť či poradiť.
    Stačí len mať odvahu o pomoc prejaviť záujem!"