• Zápis do prvého ročníka

     • Zápis žiakov do prvého ročníka Základnej školy na školský rok 2020 – 2021 sa vykoná

      29. apríla 2020 v čase od 10:00 do 12:00 hod.

      v prvej budove Základnej školy

       

      1. Zápis je možné vykonať elektronicky cez webovú stránku školy vyplnením Elektronickej prihlášky.

         Ak po odoslaní prihlášky obdržíte potvrdzovací e-mail na adresu ktorú ste uviedli nemusíte chodiť

         osobne na zápis.

         Pre obmedzenie stretávania sa skupín ľudí Veľmi odporúčame túto možnosť

       

      2. Zápis osobne v deň zápisu

        Osobne jeden rodič (zákonný zástupca) bez dieťaťa s ochranným rúškom na tvári

        Priniesť so sebou potrebné dokumenty, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča (zákonného zastupcu)

     • Oznam

     • Žiaci, ak ste stratili svoje prístupové údaje na EduPage

      stránku našej školy, kontaktujte svojho triedneho

      učiteľa. Následne potom sledujte túto stránku

      pravidelne každý deň.

     • Dôležitý oznam

     • Minister školstva: Vyučovanie sa ruší do odvolania

      Odporúča učiteľom, aby teraz výrazne neznámkovali, ale nemajú od toho upúšťať,

      - ruší sa testovanie 9,

      - ruší sa externá, písomná, časť maturity, riadny i náhradný termín,

      - interná, teda ústna, maturita sa bude konať do dvoch týždňov do 30. júna, po zrušení opatrení,

      - prihlášky na stredné školy treba podať do 15. mája, prijímačky budú o zrušení opatrení, najskôr do 30. júna,

      - zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 1.do 30. apríla, ale bez detí.

      Viac info na > https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/1992919_minister-skolstva-vyucovanie-sa-rusi-do-odvolania-i-pisomne-maturity

       

     • ...oznam..

     • Oznam pre rodičov

       

      Nakoľko je z dôvodu krízového stavu nariadenie -

      uzavretie škôl a školských zariadení a následná domáca

      karanténažiadame rodičov, aby dôsledne dohliadali na

      toto usmernenie!

       

      Zároveň žiadame rodičov, aby zabezpečili a dohliadali na

      každodennú systematickú domácu prípravu detí a na ich

      samoštúdium. Materiály na samoštúdium, úlohy, testy a

      všetky potrebné pokyny žiaci dostali od svojich

      vyučujúcich.

       

       

       

     • ...prevencia...

     •  

      Ministerstvo školstva vydalo druhé

      usmernenie v súvislosti so šírením

      koronavírusu

       

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom "COVID-19"

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 2. usmernenie pre

      školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

       

      RUŠIA SA:

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

       

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

         

           Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské

      domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok

      na báze alkoholu,

      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej

      jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.