• Núcem

     • TESTOVANIE T5

      20.11.2019

      od 8:00h do 12:00h

       

      CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV  5. ROČNÍKA

      T5-2019

      ( informácia pre rodičov a žiakov 5. ročníka)

       

       Dňa  20. novembra 2019 (v stredu)  sa žiaci  5. ročníka zúčastnia celoslovenského testovania  z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

      Testovanie bude prebiehať v čase od 8:00h  do 12:00h.  

       

      Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov, poprípadne idú na obed.

     • ...oznam...

     • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom, že dňa 20. novembra 2019 (v stredu) budú mať žiaci 1.až 4. ročníka a žiaci 6.až 9. ročníka z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka voľno. 

       

      Žiaci 1.- 4. ročníka a žiaci 6.– 9. ročníka budú automaticky zo stravovania odhlásení.

     • ..exkurzia...

     • ENERGOLAND MOCHOVCE

      Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne 14. októbra 2014 v Mochovciach pri atómovej elektrárni. 

      My sme tam boli: 6.B, 8.A, 8.B