• O Z N A M

     •  

      Základná škola v Tekovských Lužanoch na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že je umožnené otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1. 6. 2020.

      Zákonný zástupca každého žiaka prvého až piateho ročníka vyplní formulár na zisťovanie záujmu o návšteve školy. Formulár   nájdete na webovej stránke školy zstekluzany.edupage.org, alebo si ho môžete osobne prevziať v budove ZŠ v období od 22.5 do 26.5.2020 v čase od 9 00 do 1200hod.

      Vyplnené formuláre treba doručiť e-mailom na adresu zstekluzany@atlas.sk, janmerva@szm.sk  , alebo osobne do 26. 5. 2020.

      V prípade akýchkoľvek otázok môžete volať na čísla : 036/7723532 alebo 0944 437 038.

      S pozdravom Mgr. Ján Merva

       

      Formulár na prevzatie TU