• Škola v prírode...

     • Penzión Horec - Králiky

       

      V dňoch 7.9.-11.9.2020 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili školy v prírode neďaleko Banskej Bystrice na Králikoch v penzióne Horec.

      Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky z  vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním. Ďalej upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, upevňovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno spoločenské návyky a estetické cítenie. Žiaci navštívili múzeum J.G.Tajovského a J. Murgaša v Tajove. V rámci programu absolvovali vychádzky ku Králickým vodopádom, Králickej tiesňave, ku skokanskému mostíku Dukla a vychutnávali si krásy prírody v Tichej.