• Oznam

     • V e ľ k o n o č n é    p r á z d n i n y

      29.3.2018 - 3.4.2018

      /štvrtok - utorok/

       

      N á s t u p   d o   š k o l y

      4.4.2018

      /streda/

       

     • Oznam

     • Obvodné kolo

      Hviezdoslavov Kubín

      Želiezovce

       

      1. miesto v prednese poézie a prózy

       

      Daniela F. - 3.A

      Belinda K.  - 5.A

      Lea B. - 6.A

      Liliana L. - 9.A

       

      Blahoželáme!

       

     • Oznam

     • Testovanie deviatakov

      /Testovanie9/

      sa uskutoční dňa 21.3.2018

      od 8:00 h. do 12.10h.

     • Školské kolo

     • Hviezdoslavov Kubín

       

      I. kategória

      Poézia

      1.miesto:  Daniela F., Jakub J.

      2. miesto: Vivien B.

      3. miesto: Andrej K.

       

      Próza

      1. miesto: Viktória K.

      2. miesto: Petronela M.

      3. miesto: Simona H.

       

      II. kategória

      Poézia

      1. miesto: Belinda K.

      2. miesto: Karin K.

      3. miesto: Sabína J.

       

      Próza

      1. miesto: Lea B.

      2. miesto: Tibor Sz.

      3. miesto: Michaela Šk.

       

      III. kategória

      Poézia

      1. miesto: Gabriel N.

      2. miesto: Ema S.

      3. miesto: Diana Sz.

       

      Próza

      1. miesto: Liliana L.

      2. miesto: Dominika P.

      3. miesto: Martin M.

       

      .....gratulujeme...

       

            

     • Prázdniny

     •  

      Jarné prázdniny

      5.3.2018 - 9.3.2018

      /pondelok - piatok/

       

      Nástup do školy

      12.3.2018

      /pondelok/

       

     • Prázdniny

     •                                  Chrípkové prázdniny    

                                                                                12.2.2018 - 14.2.2018

                                                /pondelok - streda/

       

                                                                                    Nástup do školy

                                                                                               15.2.2018

                                                         /štvrtok/

     • Vianoce

     •   V i a n o č n é  p r á z d n i n y

       23.12.2017 - 7.1.2018

       

      N á s t u p  d o  š k o l y

      8.1.2018

       /pondelok/

       

      Vianoce čisté a biele ako sneh,

      v živote len radosť, zdravie a smiech.

      Silvestrovskú náladu po celý rok,

      šťastie nech sprevádza Váš krok.

     • M i k u l á š

     • Vitaj,vitaj Mikuláš,

      čo v batohu pre nás máš?

      Cukríky i čokoládky

      a či dáky perník sladký?

      Celý rok sme poslúchali,

      aj si uši umývali.

      Žiaden z nás sa nebil veru,

      na kolene nemal dieru.

      Tak ako sme sľúbili,

      všetci sme sa ľúbili.

      Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,

      nikto z nás uč čakať nechce.

     • Atlantis Levice

     •                                                                 

     • Učíme sa o včelách

     •                                                                                    trieda: 6.B